Gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden
Gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden

1. Wij nemen gegevensbescherming serieus!
Opdat uw zoekactie op www.conferencehotel.com succesvol kan zijn, moeten wij de gegevens, die u heeft ingevoerd in het onlineformulier, opslaan, verwerken en volgens de onderstaande voorwaarden doorsturen. Het doorsturen van de aanvraag naar de door u geselecteerde aanbieders (bijv. hotels) gebeurt in eerste instantie zonder vermelding van uw persoonlijke gegevens (gegevens die de gebruiker identificeren of die conclusies toelaten met betrekking tot de gebruiker). Deze worden pas doorgegeven aan de aanbieder, als hij een offerte heeft uitgebracht. Indien geen van de geselecteerde aanbieders u bij uw aanvraag van dienst kan zijn, zorgen wij ervoor dat er voor u via meetago GmbH  een alternatieve aanbieder wordt gezocht. Daartoe geven we de door u ingevoerde gegevens door aan meetago GmbH, zodat deze voor u de zoekactie verder kan uitvoeren. Als u een kantooradres en firmanaam heeft aangegeven bij uw aanvraag, neemt meetago GmbH hiertoe telefonisch contact met u op. Het zoeken naar alternatieve aanbieders is voor u kosteloos.

Ter verbetering van de kwaliteit van onze service alsook voor marketing- en optimalisatiedoeleinden maken wij gebruik van de technologieën van etracker GmbH (http://www.etracker.com). Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. De met de etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengebracht met de persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem. Er kan te allen tijde met toekomstige werking bezwaar  (https://www.etracker.de/privacy) worden gemaakt tegen het verzamelen en opslaan van de gegevens. Daarnaast wordt ten behoeve van de technische uitvoering van uw boekingsaanvraag gebruik gemaakt van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het buffergeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de pagina. De cookies zijn niet persoonsgerelateerd en maken alleen de herkenning van de internetbrowser mogelijk.

Naast het hierboven gedefinieerde gebruik en doorgeven van uw persoonsgegevens gebeurt het doorgeven aan derden uitsluitend met uw toestemming en in het kader van de richtlijnen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz). Dit geldt ook voor het wissen van uw gegevens, dat regelmatig plaatsvindt in het kader van de eisen van de Duitse wet op de gegevensbescherming.

Gegevensbescherming
Als u vragen heeft over de gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: datenschutz@conferencehotel.com

U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:
tagungshotel.com GmbH
Datenschutz
Junkersring 5
D-53844 Troisdorf


2. Wie is contractant?
Door uw boekingsaanvraag komen contractuele relaties uitsluitend tussen u en de door u uitgezochte aanbieder tot stand. conferencehotel.com is alleen „elektronische boodschapper“ van uw aanvraag. Met uw latere boeking en de totstandkoming van de overeenkomsten heeft conferencehotel.com niets meer te maken. Bij tegenstrijdigheden tussen offerte en boekingsbevestiging van de aanbieder neemt u contact op met uw contractant.

3. Wie is aansprakelijk?
Omdat conferencehotel.com niet de aanbieder is van de door u aangevraagde prestaties, zijn wij ook niet aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen die resulteren uit de overeenkomst die u later hebt gesloten met uw aanbieder. Alle gegevens over de aanbieder en zijn prestaties alsmede zijn vrijblijvende zelfbeoordeling (bijv. sterren van het hotel) zijn afkomstig van de aanbieder. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Mocht conferencehotel.com ondanks zorgvuldige overdracht van de gegevens door onachtzaamheid een fout hebben gemaakt, wordt de aansprakelijkheid hiervoor uitgesloten.
Wij kunnen geen aanwijzingen of informatie geven over bijv. paspoort-, visa-, douane- of gezondheidsvoorschriften.

4. Aan wie en hoeveel moet ik betalen?
U betaalt de geboekte prestatie aan de aanbieder. U bent conferencehotel.com niets verschuldigd voor deze service, ook niet als wij voor u naar een alternatieve aanbieder laten zoeken. Als een aanbieder een offerte doet die past bij het profiel van uw aanvraag, dan wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Deze e-mail bevat dan een link, die u naar de uitsluitend voor u bestemde offerte leidt. De prijs van de aangeboden prestatie die daar namens de aanbieder is aangegeven, is niet afkomstig van ons, maar van de aanbieder.

5. Ten slotte
Deze bepalingen gelden voor alle aanvragen die via conferencehotel.com worden doorgegeven aan mogelijke aanbieders. Directe boekingen, bijv. van een hotel, worden afgewikkeld via een derde aanbieder die u op zijn internetpagina informeert over zijn voorwaarden met betrekking tot gegevensbescherming en gebruik. De exploitanten van het internetplatform conferencehotel.com handelen uitsluitend op basis van het recht van de Bondsrepubliek Duitsland en kunnen alleen opgeroepen worden voor de rechtbank die bevoegd is voor het hoofdkantoor.

tagungshotel.com GmbH
ServiceCenter
Junkersring 5
D-53844 Troisdorf